PODMIENKY

PREHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Regina's Desire Swimwear. Na celom webe sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na plavky značky Regina's Desire Swimwear. Plavky Desire Swimwear spoločnosti Regina ponúkajú túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky pre vás, používateľa, pod podmienkou vášho súhlasu so všetkými tu uvedenými podmienkami, zásadami a upozorneniami.

Návštevou našich stránok a / alebo kúpou niečoho od nás sa zúčastňujete našej "Služby" a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami ("Zmluvné podmienky", "Zmluvné podmienky") vrátane týchto dodatočných zmluvných podmienok a pravidiel tu a / alebo k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov webových stránok vrátane používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a / alebo prispievateľmi obsahu.

Prečítajte si prosím tieto podmienky služby starostlivo pred prístupom alebo používanie našich stránok. Svojim prístupom alebo použitím akejkoľvek časti týchto stránok, súhlasíte, že ste viazaní týmito Podmienkami služby. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, potom nemusí prístup na webové stránky, alebo používať akékoľvek služby. Ak tieto Podmienky služby sú považované za ponuku, je prijatie výslovne obmedzená týmito Podmienkami služby.


Všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do aktuálneho skladu sa taktiež riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami. Môžete skontrolovať aktuálnu verziu podmienok služby kedykoľvek na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok služby uverejnením aktualizácií a / alebo zmeny na našich stránkach. Je vašou zodpovednosťou, aby ste túto stránku pravidelne na zmeny. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webové stránky po zverejnení všetkých zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.


Náš obchod je umiestnený na Shopify Inc. Poskytujú nám online platformu elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby.


PODMIENKY ONLINE STORE
Súhlasom s týmito podmienkami služby, vyhlasujete, že ste dosiahli minimálny vek plnoletosti vo vašej štátu alebo provincie bydliska, alebo že ste plnoletosť vo vašom štáte alebo provincie bydliska a vy ste nám dali súhlas k aby niektorý z vašich drobných závislé používať túto stránku.

Naše webové stránky nie sú určené pre deti a nebudeme vedome zhromažďovať žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb od detí mladších ako 13 bez overeného súhlasu rodičov. Z našich súborov odstránime všetky informácie umožňujúce identifikáciu osôb, o ktorých zistíme, že majú menej ako 13 rokov. Naše online súťaže alebo lotérie sú obmedzené na účastníkov, ktorí majú najmenej 18 rokov.


Nesmiete používať naše výrobky k akýmkoľvek nelegálnym alebo neoprávneným účely, ani môžete pri používaní Služieb, porušovať platné zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale bez obmedzenia na autorských práv).

Regina's Desire Swimwear vám poskytuje obmedzenú licenciu na prístup k týmto stránkam a ich osobné použitie a na ich stiahnutie (iné ako ukladanie stránok do cache), ich úpravu alebo akúkoľvek časť, s výnimkou výslovného písomného súhlasu Regina's Desire Swimwear. Táto licencia nezahŕňa ďalší predaj alebo komerčné využitie tejto stránky alebo jej obsahu; zhromažďovanie a používanie akýchkoľvek výpisov produktov, popisov alebo cien; akékoľvek odvodené použitie tejto stránky alebo jej obsahu; akékoľvek sťahovanie alebo kopírovanie informácií o účte v prospech iného obchodníka; alebo akékoľvek použitie nástrojov na získavanie údajov, roboty alebo podobné nástroje na zhromažďovanie a získavanie údajov. Táto stránka alebo akákoľvek jej časť sa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať, navštevovať alebo inak využívať na akékoľvek komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Regina. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete používať žiadne metaznačky ani iný „skrytý text“ využívajúci meno alebo ochranné známky spoločnosti Regina. Akékoľvek neoprávnené použitie ruší povolenie alebo licenciu udelenú spoločnosťou Regina's Desire Swimwear. Bez výslovného písomného súhlasu nesmiete ako súčasť odkazu používať žiadne logo spoločnosti Regina's Desire Swimwear ani inú vlastnú grafickú alebo ochrannú známku.


Nesmiete prenášať žiadna červami alebo vírusy, alebo akékoľvek kódex deštruktívnej povahy.


Porušenie alebo nedodržanie niektorej z podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie svojich služieb.


VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu pre každého z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek.


Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) sa môže prenášať nezašifrovaný a zahŕňať

a) prenosy cez rôzne siete; a

b) zmeny zamerané na prispôsobenie a prispôsobenie sa technickým požiadavkám spojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.


Súhlasíte, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predávať alebo využívať akúkoľvek časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo kontakt na webových stránkach, prostredníctvom ktorého je poskytovaná služba, bez výslovného písomného súhlasu u nás .


Nadpisy použité v tejto dohode sú uvedené len pre pohodlie sa neobmedzuje ani inak neovplyvňuje tieto Podmienky.

NAŠE PODROBNOSTI O FIRME:


spoločnosť: Regina's Desire Swimwear Inc.

adresa: 8605 Santa Monica Blvd #41633 West Hollywood, Kalifornia 90069-4109 USA

DIČ: 61-1949209

Registračné číslo EIN: 61-1949209

Súd pre registráciu spoločností: Delaware

Bankový účet: EVOLVE BANK A TRUST
Plavky Reginas Desire Swimwear, Inc.
084106768-9800901297

Jazyk zákazky: English

E-mail: info@reginasdesire.com

telefón: US + 1 323 744 6525
EU + 36 70 342 5598

NAŠE DETAILY EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI:


spoločnosť: Európska mediálna skupina Kft.

adresa: Mátyás király krt. 62. I / 4. 6000 Maďarsko Kecskemét

adresa: Kisfaludy u. 5. 6000 Maďarsko Kecskemét

Daňové číslo: 23963623 2 - 03

Registračné číslo spoločnosti: 03 09 - 124744

Súd pre registráciu spoločností: Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti

Bankový účet: 10918001-00000119-62350009 / Unicredit Bank ZRT.

Jazyk zákazky: English

E-mail: info@reginasdesire.com

telefón: US + 1 323 744 6525
EU + 36 70 342 5598

ZÁRUKA


Dodávateľ dodržiava a implementuje všetky právne predpisy Maďarskej republiky týkajúce sa záruky.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní podľa nariadenia vlády 17 / 1999 (II.5.).

V prípade vrátenia alebo zmeny ktorejkoľvek položky spoločnosti Regina's Desire nám pošlite e-mail: info@reginasdesire.com

Produkt je možné zmeniť LEN s pôvodnou faktúrou av úplne novom / nepoužitom / nepoškodenom stave. Produkt NIE JE možné zmeniť, ak je položka jedinečne vyrobená a vyrobená na mieru pre vašu veľkosť a prianie.

Po príchode vášho vráteného produktu môžeme vykonať zmenu hneď, ako je to možné alebo aspoň do 30 pracovných dní.

Nemôžeme zmeniť ani vrátiť žiadne použité / umyté / poškodené predmety z hygienických dôvodov.


Položky, ktoré nám boli zaslané, by mala zaregistrovať miestna doručovacia spoločnosť v originálnom balení s originálnou faktúrou.

Žiadosť spoločnosti Regina nezodpovedá za škody spôsobené prepravnou spoločnosťou.

Zákazník má právo na čerpanie z peňaženky, ale stále musí uhradiť celkové náklady na doručenie. Rovnako ako v zákone GKM o občianskom zákonníku a zákone 49 / 2003 (VII.30) by mal zákazník podniknúť nasledujúce kroky, ak chce zmeniť položku.


PRESNOSŤ, KOMPLETNOSŤ A ČASOVÁ INFORMÁCIA
Nie sme zodpovední pokiaľ sú informácie k dispozícii na tejto stránke nie sú presné, úplné a aktuálne. Materiál na tejto stránke sú poskytované len ako všeobecné informácie a nemalo by sa na ne spoliehať alebo použité ako jediné východisko pri prijímaní rozhodnutia bez konzultácie s primárnou, presnejšie, úplnejší a aktuálnejšie zdroje informácií. Akékoľvek spoliehanie na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.


Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah týchto stránok, ale nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že zodpovednosťou za sledovanie zmien na našej stránke je.


ZMENY NA služby a ceny
Ceny našich výrobkov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť Službu (alebo akákoľvek časť ich obsah), bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek.


Nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek zmeny, zmeny ceny, pozastavenie alebo prerušenie služby.


PRODUKTY ALEBO SLUŽBY
Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom tejto webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvá a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba podľa našich Reklamácie.


Vynaložili sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že obrazovka vášho počítača s akoukoľvek farbou bude presná.


Vyhradzujeme si právo, ale nie povinnosť, obmedziť predaj našich výrobkov alebo služieb inej osobe, geografickej oblasti alebo jurisdikciu. Môžeme toto právo uplatniť na prípad od prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov či služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy výrobkov alebo ich cenách sa môžu zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, na základe vlastného uváženia z nás. Vyhradzujeme si právo zrušiť akýkoľvek výrobok kedykoľvek. Akákoľvek ponuka produktu alebo služby, ktoré na tejto stránke je neplatná, ak zakázané.


Nezaručujeme, že kvalita všetkých výrobkov, služieb, informácií alebo iných materiálov zakúpených alebo získaná vás bude spĺňať vaše očakávania, alebo že nejaké chyby v Service budú opravené.


PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O fakturácii a účtoch
Vyhradzujeme si právo odmietnuť akýkoľvek príkaz umiestniť s nami. Môžeme, podľa nášho uváženia, obmedziť alebo zrušiť zakúpené množstvo na osobu, domácnosť alebo na objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávok alebo na základe toho istého účtu zákazníka, rovnakú kreditnú kartu a / alebo príkazov, ktoré používajú rovnaký vyúčtovanie a / alebo dodaciu adresu. V prípade, že sme niečo zmeniť alebo zrušiť objednávku, môžeme sa pokúsiť informovať vás kontaktovať e-mailu a / alebo fakturačnú adresu / telefónne číslo uvedené v čase, kedy bola objednávka vykonaná. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať príkazy, ktoré, podľa nášho úsudku, sa zdajú byť umiestnené podľa predajcov predajcu, alebo distribútora.


Zaväzujete sa poskytnúť aktuálne, úplné a presné nákup a informácie o účte pre všetky nákupy v našom obchode. Súhlasíte s tým, aby bezodkladne aktualizovať svoj účet a ďalšie informácie, vrátane e-mailovej adresy a čísla kreditných kariet a dátumy vypršania, takže môžeme dokončiť svoje transakcie a kontaktovať v prípade potreby.


Pre viac informácií, prečítajte si prosím návratová politika.


VOLITEĽNÉ NÁSTROJE
My vám môže poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemáme ani sledovať, ani žiadnu kontrolu, ani vstup.


Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k týmto nástrojov, "ako je" a "ako sú", bez akýchkoľvek záruk, zastúpenie alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez schválenia. Budeme mať žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z alebo súvisiace s užívaním voliteľných nástrojov tretích strán.


Akékoľvek použitie, ktoré ste voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom týchto stránok je úplne na vaše vlastné riziko a uváženia a mali by ste zabezpečiť, že ste oboznámení s, a schváliť podmienky, za ktorých sú nástroje poskytované príslušnou tretej strany poskytovateľa (y).


Môžeme tiež v budúcnosti ponúkať nové služby a / alebo funkcie prostredníctvom webových stránok (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové funkcie a / alebo služieb musí byť takisto v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami.


ODKAZY TRETÍCH STRÁN
Niektorý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály tretích strán.


Tretích strán odkazy na tejto stránke môžu vás nasmeruje na weby tretích strán, ktoré nie sú združené s nami. Nenesieme zodpovednosť za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme, a nebudú mať žiadne záväzky alebo zodpovednosť za akékoľvek požiadavky tretích strán materiálov alebo webových stránok, alebo pre akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.


Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Prečítajte si pozorne zásady a postupy tretej strany a uistite sa, že im rozumiete skôr, než začnete vykonávať akúkoľvek transakciu. Reklamácie, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť smerované na tretiu stranu.


PRIPOMIENKY UŽÍVATEĽA, ZMENY A OSTATNÉ PODÁVANIA
Ak na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné záznamy) alebo bez žiadosti od nás, posielatete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo iným spôsobom (súhrnne "komentáre") súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzení upraviť, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám odošlete. Sme a nie sme povinní

(1), aby ste zachovali všetky pripomienky v dôvere;

(2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo

(3) odpovedať na akékoľvek pripomienky.


Môžeme, ale nemá povinnosť, sledovať, upraviť alebo odstrániť obsah, ktorý určíme podľa nášho uváženia, sú nezákonné, urážlivé, výhražné, ohováračské, urážlivé, pornografické, obscénne alebo inak závadný alebo porušuje akákoľvek zmluvná strana duševného vlastníctva alebo tieto Podmienky služby .


Súhlasíte s tým, že vaše pripomienky nebude porušovať práva akejkoľvek tretej strany, vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iné osobné či vlastnícke práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivú alebo inak nezákonné, urážlivé alebo obscénne materiály, alebo obsahujú akýkoľvek počítačový vírus alebo iný malware, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo súvisiace webové stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že je niekto iný ako vy, alebo inak zvádzať alebo tretím stranám, pokiaľ ide o pôvod žiadne pripomienky. Ste výhradne zodpovední za všetky pripomienky, ktoré urobíte, a ich presnosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné komentárov pridaných spôsobené vám alebo akejkoľvek tretej strany.

OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše zadanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi pravidlami ochrany osobných údajov. Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov tu.


CHYBY, NEPRESNOSTI A OMISIE
Na našej webovej stránke sa vždy snažíme poskytovať úplné, presné a aktuálne informácie. Bohužiaľ, napriek tomuto úsiliu sa môžu vyskytnúť ľudské alebo technologické chyby. Táto stránka môže obsahovať typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, z ktorých niektoré sa môžu týkať ceny a dostupnosti a niektoré informácie nemusia byť úplné alebo aktuálne. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia, a to aj po odoslaní objednávky, a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Ak je správna cena položky vyššia ako naša uvedená cena, budeme vás podľa vlastného uváženia kontaktovať pred pokynom na odoslanie pokynov alebo zrušíme vašu objednávku a upozorníme vás na toto zrušenie. Ak nami ponúkaný produkt nie je taký, aký je opísaný, jediným riešením je jeho vrátenie v nepoužitom stave.


ZAKÁZANÉ POUŽITIE
Okrem iných zákazov, ako sú uvedené v zmluvných podmienkach, máte zakázané používať túto lokalitu alebo jej obsah:

a) za akýkoľvek nezákonný účel;

b) požadovať od iných, aby vykonali alebo sa podieľali na akýchkoľvek protiprávnych úkonoch;

(c) porušovať všetky medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia;

d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb;

e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, urážať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia;

f) predkladať falošné alebo zavádzajúce informácie;

(g) odovzdávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu;

h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb;

(i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl alebo scrape;

j) za akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo

(k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu.

Vyhradzujeme si právo ukončiť používanie Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok za porušenie akéhokoľvek zakázaného používania.


ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Nezaručujeme, ani nezaručuje, že vaše používanie našich služieb bude neprerušené, včasné, bezpečné alebo bez chýb.


Nezaručujeme, že výsledky, ktoré môžu získať z využívania služby budú presné alebo spoľahlivé.


Súhlasíte s tým, že čas od času môžeme odobrať službu po neobmedzenú dobu alebo službu zrušiť kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia.


Vy výslovne súhlasíte s tým, že vaše používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom služby, sú (pokiaľ nie je výslovne uvedené nám) poskytované "tak ako sú" a "dostupné" pre vaše použitie bez akýchkoľvek zastúpení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, Vrátane všetkých implikovaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, spôsobilosti na určitý účel, trvanlivosti, názvu a neporušenia.


V žiadnom prípade nebudú plavkyne značky Regina, naši riaditelia, dôstojníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenia, straty, nároky alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, represívne, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, okrem iného, ​​ušlého zisku, ušlého zisku, stratených úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), striktnej zodpovednosti alebo inak vznikajúcich z vášho používania ktorejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby alebo z akéhokoľvek iného tvrdenia súvisiaceho akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, okrem iného, ​​akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akákoľvek strata alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, ​​preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, ak je o tom informovaná Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

ODDELITEĽNOSŤ
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok služby je stanovená za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, bude takéto ustanovenie však byť vynútiteľné v plnom rozsahu povolenom rozhodným právom a nevynútiteľné časť sa považuje za oddeliteľné od týchto podmienok Služba je takéto rozhodnutie nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných zostávajúcich ustanovení.


ukončenie
Povinnosti a záväzky zmluvných strán vzniknuté pred dátumom ukončenia zmluvy zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy pre všetky účely.


Tieto zmluvné podmienky sú účinné, kým ukončená vami alebo nami. Môžete ukončiť tieto podmienky služby kedykoľvek nás upozornili, že už nechcete používať naše služby, alebo keď prestane používať naše stránky.


Ak by podľa nášho úsudku sa vám to nepodarí, alebo sa domnievate, že ste zlyhal, v súlade s ktoroukoľvek z ustanovení týchto Podmienok služby, tiež môže ukončiť túto zmluvu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a budete aj naďalej zodpovednosť za všetkých dlžných čiastok do a to vrátane dátumu ukončenia, a / alebo zodpovedajúcim spôsobom vám môžu odoprieť prístup naše služby (alebo jeho časti).


CELÁ ZMLUVA
Neúspech nás neuplatní alebo nebude vymáhať akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok služby nepredstavuje zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.


Tieto zmluvné podmienky a všetky politiky a prevádzkové pravidlá posted by nás na tejto stránke, alebo vo vzťahu k službe predstavuje úplnú dohodu a dojednania medzi vami a nami a riadi vaše používanie služby, ktorý nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné zmluvy, komunikáciu a návrhy , či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nie výhradne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok služby).


Prípadné nejasnosti vo výklade týchto Podmienok služby nemožno vykladať proti redakčný strane.


PRÍSLUŠNÉ PRÁVO

Návštevou stránky reginasdesire.com súhlasíte s tým, že tieto Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania a všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli vzniknúť medzi vami a www.reginasdesire.com, sa riadia zákonmi Maďarskej republiky.

ZMENY PODMIENOK SLUŽBY
Môžete skontrolovať aktuálnu verziu podmienok služby kedykoľvek sa na túto stránku.


Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok služby uverejnením aktualizácií a zmien na našich stránkach. Je vašou zodpovednosťou, aby ste naše webové stránky pravidelne na zmeny. Vaše ďalšie používanie alebo prístupe na naše internetové stránky alebo služby po zverejnení akejkoľvek zmeny týchto Podmienok služby vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmenami.


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok by nám mali byť zaslané na adresu info@reginasdesire.com.